data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 7 nga biologjia

1. Organizma pa inde te diferencuara jane:
kanidaret
kembenyjetuarit
sfungjeret
protozoaret
2. Hidra eshte perfaqesues i:
sfungjereve
kanidareve
protozoareve
kembenyjetuarve
3. Planaria eshte perfaqesues i:
sfungjereve
krimbave te shtypur
krimbave cilindrik
krimbave unazor
4. Ehinokokusi eshte:
levriza e derrit
levriza e qenit
kelbaza
trikina
5. Askaridi eshte perfaqesues i:
krimbave te shtypur
krimbave unazore
butakeve
krimbave cilindrik
6. Guaskat hyne ne grupin e:
butakeve
zvarranikeve
krimbave unazor
krimbave cilindrik
7. Oktopodi ben pjese ne grupin e butakeve perkateshisht:
Kerminjve
Guaskave
kordateve
kryekemboreve
8. Kryekemboret jane butak qe kane
7-8 kembe
8-10 kembe
1-5 kembe
2 kembe
9. Hidra ka gjatesi
1 cm
1-2.5 cm
2-4 cm
10cm
10. Trupi i krimbit te tokeseshte i ndertuar nga afro
100 unaza
50 unaza
150 unaza
250 unaza
Score =
Correct answers: