data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 2 nga Matematika

1. Numri i diagonaleve te 13 kendeshit eshte
75
85
58
65

2. Perimetri i rombit, diagonalet e te cilit jane: d1=48cm dhe d2=14cm eshte:
P=88cm
P=72cm
P=96cm
P=100cm

3. Nese jane dhene x/2=3 dhe 3/y=1, sa eshte vlera e ndryshores 2x-y=?
17
4
9
12

4. Nese brinjet e trekendeshit jane: x; x+3; x+6 dhe perimetri i tij eshte 36. Sa eshte x?
7
9
4
18

5. Katrori me perimeter P=13.6cm brinjen e ka ?
3.4
4
4.3
5

6. Vija e mesme e trapezit me baza 19cm dhe 25cm eshte:
44cm
33cm
22cm
11cm

7. Prodhimi i monomeve 2/3 x^2*y dhe 3/2 x^2*y
x^6 y^7
x^4 y^2
x^5 y^3
x^8 y^4

8. Brinja e drejtkendeshit me diagonale 10cm dhe njeren brinje 8 cm eshte:
7cm
4cm
6cm
5cm

9. Çmimi i nje malli pas ngritjes prej 8% eshte 324 euro. Sa ishte çmimi para ngritjes
280 euro
250 euro
300 euro
295 euro

10. Jane dhene bashkesite A={1,2,3,4} dhe B={1,2}, atehere (A\B)u(B\A)
{6,5}
{1,4}
{3,4}
{3,2}

Score =
Correct answers: