data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 4 nga Biologjia

1. Si ndahen bimët?
Bimët drunore dhe shkurore
Bimët barishtore dhe drunore
Bimët drunore,barishtore dhe shkurore

2. Si ndahen indet përfundimtare?
Inde mbrojtëse,parenkimore,mekanike dhe sekretore
Inde sekretore,parenkimore,mekanike,mbrojtëse dhe përquese
Inde mbrojtese, parenkimore dhe sekretore

3. Cilat janë indet mbrojtëse?
Tapa
Epiderma dhe tapa
Epiderma

4. Prej qka përbëhen viruset?
Nga membrana proteinike
Nga sëmundjet
Nga membrana proteinike dhe acidi nukleinik

5. Cili është programi kryesor qe prodhon zërin?
Trakea
Laringu
Hunda

6. Kush e shkakton Dizenterin?
Dezinfektimet
Bacili i dizenterisë
Ameba dizenterike dhe bacili i dizenterisë

7. Në sa familje ndahen Monokotiledonet?
4
3
6

8. Dallojmë myshqet:
Rrezhdore dhe gjethore
Plisorja
Marshancia

9. Qdo qelizë te spirogira përbëhet prej:
Vakuolës dhe citoplazmës
Citoplazmës pa ngjyrë dhe bërthamës
Citoplazmës pa ngjyrë,bërthamës,vakuolës,kloroplasteve në formë te shiritit dhe membranës

10. Qfar forme kanë bakteret?
Të rrumbullakët
Trekëndëshi
Shkopthi,koke,spirile
Score =
Correct answers: