data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 3 nga Biologjia

1. Pjesa e ashtit ndermjet dy mollëzave është mbeshtjellë me një shtresë të hollë por të fortë të indit lidhor që quhet?
Palc e kuqe
Periost
Oseina
Asht kompakt
2. Shtrembërimi i shtylles rruazore quhet?
Dentine
Aorte
Skolioze
Dyztabani
3. Sa lloje te vitaminave njihen deri më sot ?
55
18
22
20
4. Semundja e dhembit quhet
Karies
Nefron
Glomerul
Paradentoze
5. Kur digjet lëkura,vendi i djegur ngrihet ne formë fshikëze e cila brenda përmban një leng të hollë që quhet?
Tonsil
Gjak
Limfe
Liene
6. Aorta eshte:
Arterie
Vene
Ind
Muskul
7. Anemia dhe leukemia jane semundje te:
Zemres
Gjakut
Indeve muskulore
Eneve te gjakut
8. Shkëmbimi i gazeve mes Dioksidit të karbonit dhe Oksigjenit bëhet në ?
Diafragme
Bronke
Trake
Alveola
9. Organ i prodhimit të zërit është ?
Faringu
Laringu
Diafragma
Trakea
10. Njesi strukturale dhe funksionale të veshkes janë
Nefronet
Neuronet
Fenronet
Veshkoret
Score =
Correct answers: