data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 3 nga Kimia

1. Cila prej formave strukturore te cikloheksanit eshte me stabile
Froma e karriges
Forma e bankes
Forma planore
Forma gjysmeplanore

2. Cili prej ketyre komponimeve perdoret si mjet eksploziv
benzeni
tolueni
nitrobenzeni
trinitrotolueni

3. Qymyri eshte i formuar nga
eshtrat e kafsheve
druret
bimet e imta te detit
shtazet e imta te detit

4. Me qfare proqesi behet ndarja e produkteve te naftes nga nafta e perpunuar
me ekstraktim
me dekantim
me destilim-fraksional
me destilim te thjesht

5. Formula e pergjithshme e alkooleve eshte
R-CHO
R-OH
R-COOH
R-CO-R

6. Alkooli propilik(propandi) e ka formulen
C2H5OH
C2H4
C3H7OH
CH3OH

7. Ketonet sipas IUPAC-ut marrin prapashtesen
ol
al
an
on

8. Alheidet formohen me
Oksidim te alkooleve primare
Oksidim te alkooleve sekondare
reduktimin e alheideve
reduktimin e alkooleve sekondare

9. Acetoni eshte
komponim i karbonit dhe hidrogjenit
hidrokarbur i ngopur
komponim i karbonit, hidrogjenit dhe oksigjenit
alkool sekondar

10. CH3-COOH eshte fromula e
acidit formik(metanoik)
acidit acetik(etanoik)
acidit propionik(propanoik)
acidit butirik(butanoik)

Score =
Correct answers: