data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 2 nga Biologjia

1. Cka krijohet me bashkimin e qelizave?
Indet
Organet
Sistemet e organeve
Organizmat

2. Qeliza prokariote edhe eukariote dallohen
Qeliza prokariote e ka paretin qelizor kurse qeliza eukariote nuk e ka
Qeliza prokariote nuk ka berthame te diferencuar kurse qeliza eukariote ka
Qeliza prokariote ka organele qelizore kurse ajo eukariote nuk ka
Qeliza prokariote nuk ka kloroplaste kurse ajo eukariote ka

3. Ne cilen pjese te lules kryhet fotosinteza
Theke
Pistil
Petale
Sepale

4. Sa kromozome ka njeriu
23
26
43
46

5. Pse farezhveshurat e kane prejardhjen nga fieroret
Farezhveshurat dhe fieroret kane rrenje kercell dhe gjeth
Fieroret e vjeter kane qene bime drunore si farezhveshurat
Fieroret dhe farezhveshurat jane bime te larta
Fieroret dhe farezhveshurat e kryejne fotosintezen

6. Lulet ne dhomen e fjetjes nuk ben te lihen sepse
E lirojne oksigjenin dhe e thithin dioksidin e karbonit
E lirojne dioksidin e karbonit dhe e thithin oksigjenin
E lirojne oksigjenin dhe e thithin monoksidin e karbonit
E lirojne monoksidin e karbonit dhe e thithin oksigjenin

7. Njesia themelore e muskujve eshte
Miofibri
Nefroni
Neuroni
Eritrociti

8. Nese keni dhembe me ngjyre te verdhe dhe i gerryeni cilen pjese te dhembit e demtoni
Dentinen
Palcen e dhembit
Zmaltin
Kuroren e dhembit

9. Cila kafshe per nga ndertimi gjenetik i ngjan njeriut
Kali
Lepuri
Macja
Miu

10. Si quhet shkenca qe mirret me studimin e qelizave
Celulologji
Fiziologji
Histologji
Biokimi

Score =
Correct answers: