data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Test special nga kimia

1. Hidrogjeni eshte gaz qe digjet duke liruar nje flake te kalter. Ne krehasim me ajrin ai eshte :
14 here me i lehte
1.5 here me i rende
1.5 here me i lehte
14 here me i rende

2. Qka paraqesin shkopinjte te modelet molekulare
atome
lidhje kimike
molekula
komponime

3. metil-2-propanol-2 eshte
alkool primar
alkool terciar
alkool sekondar
alkool dihidroksilik

4. Acidet karbosilike bashkveprojne me alkoole dhe formojne
estere
alheide
ketone
etere

5. Cili prej komponimeve eshte perberes i uthulles
Acetoni
Metanoli
Acidi acetik
Etanoli

6. Lidhje kovalente polare kane molekulat
NaCl, O2
H2O, NaCl
H2O, NH3
N2, H2

7. Lidhjet kimike ne molekula organike jane:
Jonike
Metalike
Kovalente
Kordinative

8. Hibridizimi i atomit te karbonit ne alkane eshte
sp
sp3
sp3d
sp2

9. Fenoksidet formohen gjate bashkveprimit te fenolit me
baza te forta
acide te dobeta
acide te forta
baza te dobeta

10. Cili reaksion eshte karakteristik per benzenin
Reaksioni i eleminimit
Reaksioni i adicionimit
Reaksioni i rirregullimit
Reaksioni i zevendesimit

Score =
Correct answers: