data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 1 nga Fizika

1. Qka studion fizika ?
Ligjet e natyres
Boten e gjall
Kohen e lashte
Gjuhet e botes

2. Njesia e gjatesise eshte
Kilometri
Sekonda
Metri
Metri katror

3. Kur eshte llozi ne ekuliber
Kur nuk ka pike mbeshtetese
Kur pesha e njeres ane eshte me e rende se ne anen tjeter
Gjithmone
Kur ka pesha te barabarta ne te 2 anet

4. Sa lloje te valeve kemi
2
3
4
5

5. Cila eshte njesia e Punes
Meter/sekond
Njuton
Kelvin
Xhul(Xhaul)

6. Qka eshte infrazeri
Ze me frekuence me te vogel se 20 Hz
Ze me frekuence me te madhe se 20 Hz
Ze me frekuence me te vogel se 20000 Hz
Ze me frekuence me te madhe se 20000 Hz

7. Te vala terthore dallohen
Amplituda
Kreshta dhe amplituda
Kreshta dhe lugu
Amplituda dhe lugu

8. Cila madhesi fizike shenohet me E
Elasticiteti
Energjia
Elektriciteti
Elektrofuqia

9. Sa lloje te ekuilibrave kemi
6
5
4
3

10. Ku perdoret ultrazeri
Ne tanke
Ne luftanije
Ne mjeksi
Ne industri

Score =
Correct answers: