data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Test 3 nga gjeografia

1. Cili oqean shtrihet mes Afrikes,Azise dhe Australise?
Atlantik
Indian
Paqsore
Oqeani i ngrir i veriut

2. Cila lugine e lumit e lidh R. e Kosoves me Malin e zi dhe Serbine
Ibrit
Drinit
Moraves se binqes
Lepencit

3. Meridiani i grinuiqit eshte meridiani fillestar. Neper cilin prej keryre kryeqyteteve kalon ai
Paris
Bern
Londer
Berlin

4. Cilat jane elementet matematike te hartes
Shkalla e hartes dhe projeksionet hartografike
Shkalla e hartes dhe relievit
Projeksioni hartografik
Koordinatat gjeografikedhe bota bimore

5. Ne cilat lloje te hartave hyjne hartat klimatike
Ne hartat e pergjithshme
Ne hartat e veqanta
Ne harta plane
Ne harta topografike

6. Cilet jane faktoret klimatik
Ererat shtypja e ajrit temperatura e ajrit dhe reshjet
Vegjetacioni,relievi dhe insolacioni
Lartsia mbi detare lageshtia
Gjeresia gjeografike relievi vegjetacioni

7. Mes cilave dete shtrihet ngushtica e Bosforit
Detit Adreatik dhe Jon
Detit te zi me Azov
Detit mesdhe dhe Egje
Detit te zi dhe Marmara

8. Cili tip i klimes mbizotron ne viset mbi 800m lartesi mbi detare ne R.e Shqiprise
E mesme kontinentale
Kontinentale
E ndryshme mesdhetare
Malore

9. Sa eshte gjatesia e Ekuadorit
30000km
40000km
50000km
60000km

Score =
Correct answers: