data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Test me detyra nga kimia

1. Sa gr uje mund te fitohen nga djegja e hidrogjenit nese ne reaksion hargjohen 5 mole oksigjen
18 gr uje
36 gr uje
180 gr uje
360 gr uje

2. Sa gram Magnez (Ar=24.32) permbajne numer te njejte te atomeve aq sa ka atome ne 20.04 gr kalcium (Ar=40.08)
40.08gr
24.32gr
20.04gr
12.16gr

3. Cili nga komponimet vijuese permban 69.6% oksigjen
N2O5
NO2
N2O3
N3O5

4. Sa molekula permban 1 gr uje?
3.33 x 1023molekula
3.34 x 1023molekula
3.35 x 1023molekula
3.36 x 1023molekula

5. Sa mole okigjen ka ne 1dm3 oksigjen ne kushte standarte
0.0446 mol
0.0456 mol
0.0445 mol
0.0444 mol

6. Te llogaritet masa e nje molekule te oksigjenit
5.32x1023
5.31x1023
5.21x1023
5.22x1023

7. Sa gram MgO perfitohen gjat djegjes se 12g shirit magnezi ne mjesdisin e pasur me oksigjen
15g MgO
17g MgO
20g MgO
22g MgO

8. Sa gram klorur alumini perfitohen nga 10.8gr Al. 2Al+3Cl2-->2AlCl3
52.2
53.3
54.4
55.5

9. Sa dm^3 CO2 perfitohen gjate djegjes se 6gr C
10 dm3
10.2 dm3
11 dm3
11.2 dm3

10. Sa gram hidrogjen nevvojiten per te nxjerr 4.32 gram Bor nga reaksioni: 2BCl3+3H2=6HCl+2B
1.2
1.3
1.4
1.5

Score =
Correct answers: