data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 1 nga kimia

1. Si quhen ndryshe alkanet ?
Olefina
Parafina
Vitamina
Proteina

2. Aroma e pakendshme si e amoniakut te komponimet organike eshte si pasoje e pranise të :
Acideve
Bazave
Aminave
Estereve

3. Cila nga këto komponime të shenuara eshte formula e butanit ?
CH3CH2CH3
CH3CH2CH=CH2
CH3CH2CH2CH3
CH3CH2CH2-OH

4. Cili nga keto komponime eshte aldehid ?
CH3CH2CH2CHO
CH3CH2CH2NH2
CH3CH3COOCH3
CH3CH2COOH

5. Alkanet jane te ndezshme .Gjate djegies te tyre ,lirojne nxehtesi dhe ndriçim .Produkut i reaksionit eshte gazi karbonik dhe uji.Cili nga keto reaksione vijuese te zhvilluara paraqet djegien te alkanet ?
C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O
C7H12 + 10O2 = 7CO2 + 6H2O
C6H12 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

6. Esteri i perfituar ka formule kimike CH3CHOOCH2CH3 .Cili acid dhe cili alkool kane reaguar ne mes veti ?
Acidi metanoik dhe etanoli
Acidi etanoik dhe etanoli
Acidi propanoik dhe metanoli
Acidi propanoik dhe etanoli

7. Cili komponim perfitohet me oksidimin e etanalit ?
Acidi metanoik
Metanoli
Etanoli
Acidi etanoik

8. Cili nga keto grupe funksionore eshte grup funksionor eshte grup karbosilik ?
=CO
COOH
-OH
CHO

9. Yndyrnat jane estere te glicerolit me :
Estere
Baza
Kripera
Acide te larta yndyrore

10. Glukoza dhe Fruktoza jane :
Polisakaride
Oligosakaride
Disakaride
Monosakaride

Te qelluara =
Te sakta: